Czy euro jest akceptowane w Polsce?

Podczas gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku, kraj ten nie korzysta z euro. Polska nie używa euro jako swojej waluty. Jednakże zgodnie z postanowieniami Traktatu o Przystąpieniu z Unią Europejską wszystkie nowe Państwa Członkowskie uczestniczą w unii gospodarczej i walutowej od dnia przystąpienia jako państwo członkowskie objęte derogacją, co oznacza, że Polska jest zobowiązana ostatecznie zastąpić swoją walutę, złoty, euro. Polska nie jest jeszcze członkiem strefy euro.

Złoty nie znajduje się jeszcze w ramach mechanizmu kursowego (ERM II). Plan zawiera ocenę skutków gospodarczych przyjęcia euro, po której następuje rozdział dotyczący środków niezbędnych do zapewnienia zgodności Polski z kryteriami konwergencji z Maastricht, a wreszcie plan działania dla procesu wymiany euro. Przyjęcie euro będzie wymagało zgody co najmniej dwóch trzecich Sejmu na dokonanie nowelizacji konstytucyjnej zmieniającej oficjalną walutę ze złotego na euro. Warunki Traktatu o Przystąpieniu z Unią Europejską stanowią, że wszystkie nowe państwa członkowskie uczestniczą w unii gospodarczej i walutowej od dnia przystąpienia jako państwo członkowskie objęte derogacją.

Pokazują one, że nawet ponad 70% badanych Polaków uważa, że przyjęcie euro byłoby szkodliwe dla polskiej gospodarki. Oznacza to, że Polska jest zobowiązana do zastąpienia złotego euro w przyszłości, ale w tej chwili nie ma rzeczywistego docelowego terminu przyjęcia polskiego euro. Euro są zwykle akceptowane w obszarach turystycznych, ale podany kurs wymiany jest zwykle okropny, a płacąc euro w Polsce stracisz dużo pieniędzy. Nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat procesu projektowania polskich stron narodowych monet euro.

Sondaż Eurobarometru nie uwzględnia kwestii dotyczących czasu przyjęcia, co oznacza, że wynik ten nie może być bezpośrednio porównywany z powyższymi wynikami badań TNS Polska, ponieważ odsetek badanych może odpowiedzieć z bardziej negatywnym nastawieniem (zakładając, że pytanie ankietowe dotyczy tego, czy wolą adopcję teraz, niż za przyjęciem teraz, czy w późniejszym czasie postrzeganym jako bardziej optymalny dla swojego kraju). Podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości, Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz koalicji Ligi Rodzin Polskich euro nie było priorytetem w programie Polski. Od czasu wprowadzenia nowego złotego jako waluty w Polsce pozostaje on dość stabilny, a 4-5 złotych jest zwykle warte 1 euro w zależności od kursu wymiany. Jego zdaniem euro było niekorzystne dla Polski, ponieważ spowodowałoby wzrost cen, a złoty straciłby stabilność.

Przyjęcie euro w Polsce było przedmiotem analizy ekonomicznej polskich ekspertów finansowych. Nawet jeśli euro mogą być akceptowane w obszarach turystycznych, to zły pomysł ze względu na straszny kurs wymiany, który otrzymasz.