Czy Polska Akceptuje Euro?

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku, ale nie używa euro jako swojej waluty. Zgodnie z postanowieniami Traktatu o Przystąpieniu do UE, Polska jest zobowiązana ostatecznie swoją zastąpienie walutę, złoty, euro. Jedności Polska nie jest jeszcze członkiem strefy euro i nie znajduje się w ramach mechanizmu kursowego (ERM II). Aby przyjąć euro, Polska musi dokonać nowelizacji konstytucyjnej zmieniającej się officjalną walutę ze złotego na euro.

Badania wykazały, że ponad 70% Polaków uważa, że przyjęcia euro byłoby szkodliwe dla polskiej gospodarki. Oznacza to, że Polska nie ma rzeczywistego docelowego terminu przyjęcia polskiego euro. Euro są akceptowane w regionach turystycznych, ale podany kurs wymiany jest zwykle okropny. Nie ma jeszcze officjalnych informacji na temat procesu projektowania polskich stron narodowych monet euro.

Eksperci finansowi zgłosić, że przyjęcie euro byłoby niekorzystne dla Polski, ponieważ spowodowałoby wzrost cen, a złoty straciłby stabilność. Nawet jeśli euro może być akceptowane w terenach turystycznych, to zły pomysł ze względu na straszny kurs wymiany, który dostał. Polska Nadal pozostage poza strefą euro i nie ma rzeczywistego docelowego terminu przyjęcia polskiego euro. Jedności warunki Traktatu o Przystąpieniu do UE stanowią, Polska jest zobowiązana do zastąpienia złotego euro w przyszłości.

Euro są akceptowane w regionach turystycznych, ale podany kurs wymiany jest zwykle okropny i należy unikać płacenia euro w Polsce.