Czy Polska rozwija się szybko?

W ciągu ostatnich 15 lat kraje Trójmorza należą do najszybciej rozwijających się regionów Unii Europejskiej. Dość niezwykłe, Rozwój Polski opiera się na sile mózgu, przedsiębiorczości i ciężkiej pracy, a nie na zasobach naturalnych lub sterydów finansowych. Natomiast w Polsce maski były obowiązkowe nawet na pustych ulicach, szkoły były w pełni otwarte tylko przez sześć tygodni, a osoby poddawane kwarantannie były regularnie sprawdzane przez funkcjonariuszy policji. „Gęstość zamieszkania ludności w Polsce wynosi zaledwie 196 na zaludniony kilometr kwadratowy, w porównaniu do 531 w Wielkiej Brytanii.

Polska od dawna znana jest jako dom dla puli wielkich talentów deweloperskich - największej w Europie Środkowo-Wschodniej na 401K, ponad dwukrotnie więcej niż Rumunia na drugim miejscu (139 tys.). Wreszcie Polska skorzystała również z dużego napływu funduszy unijnych, które po raz pierwszy pomogły połączyć Polskę z Europą Zachodnią autostradami. Polska jest domem dla co najmniej 97 funduszy venture capital, a apetyt inwestorów zagranicznych również znacznie rośnie. Wydaje się, że jakość życia wzrosła w tandemie, co znajduje odzwierciedlenie w międzynarodowych ocenach dobrobytu, takich jak indeks OECD Better Life, gdzie Polska radzi sobie lepiej niż sugerowałby sam poziom dochodów.

Polska szybko podążyła za wczesnymi reformami rynkowymi dzięki solidnej budowie instytucjonalnej i została nagrodzona przystąpieniem do OECD w 1997 roku.Polska była jednym z krajów UE, które natychmiast zamknęły swoje granice i wprowadziły dystans społeczny w odpowiedzi na pandemię. Polska i Wielka Brytania podążały różnymi ścieżkami podczas pierwszej i drugiej fali COVID-19, zapewniając naturalny eksperyment dotyczący tego, jak forma i czas polityki blokowania mogą wpływać na spowolnienie gospodarcze i powstrzymywanie wirusów. Ten nowy raport będzie towarzyszył uruchomieniu nowej bazy startupów w Polsce zainicjowanej przez PFR, i wspierany przez InnoEnergy Point Nine Capital, Speedup Group, Google for Startups, WolvesSummit, Market One Capital, i Cogito Capital Partners, bada startupy, skalowanie, oraz krajobraz inwestycyjny tworzący polski ekosystem technologiczny. Jej członkami są Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Grupa Banku Światowego pomaga Polsce wzmocnić swoje instytucje, aby mogły lepiej reagować na kluczowe wyzwania, w tym realizację ambitnych zobowiązań klimatycznych i środowiskowych oraz generowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Jednak, jak piszą Paweł Bukowski i Wojtek Paczos, wbrew rządowym twierdzeniom o zdolnym gospodarowaniu, to szczęście, przedkładanie PKB nad zdrowie, a ograniczenia skupione bardziej na wolnościach osobistych niż gospodarczych wyjaśniają, dlaczego Polska do tej pory pozostała stosunkowo nietknięta. W celu pobudzenia wzrostu i odwrócenia trendów, które spowalniają produktywność i jeszcze bardziej zmniejszają nierówności szans w przyszłości, Polska będzie musiała przejść trzy nieuchronne przejścia, które wymagają jednoczesnego przejścia na zieloną gospodarkę, przyjęcie technologii cyfrowych i dostosowanie się do potrzeb starzejącej się populacji. Po drugie, struktura geograficzna Polski oznaczała, że „naturalna prędkość transmisji w Polsce była wolniejsza niż w gęsto zaludnionych krajach Europy Zachodniej.