Jaka jest pozycja Polski w globalnej gospodarce?

Polska zajmuje 25 miejsce wśród 45 krajów regionu europejskiego.

Polska

zajmuje 25 miejsce wśród 45 krajów regionu europejskiego, z ogólnym wynikiem poniżej średniej regionalnej, ale powyżej średniej globalnej. Orzeczenie - pierwsze tego typu w Polsce - jest postrzegane jako punkt odniesienia w kraju uznawanym za najgorszy w UE dla osób LGBT. Wspierał go także tłumiony popyt i popyt ze strony blisko 1,4 mln wysiedlonych Ukraińców w Polsce.

Grupa Banku Światowego pomaga Polsce umacniać swoje instytucje, aby mogły lepiej reagować na kluczowe wyzwania, w tym realizować ambitne zobowiązania klimatyczne i środowiskowe oraz generować zrównoważony wzrost gospodarczy. Bank Światowy będzie nadal współpracował z rządem, UE, agencjami ONZ i innymi partnerami nad wdrażaniem inicjatyw przewodnich, w których postęp może przyspieszyć globalne dostarczanie dóbr publicznych, takich jak integracja gospodarcza przymusowo wysiedlonych populacji, dekarbonizacja, sprawiedliwe przejście (z węgla), zintegrowane zarządzanie wodą, czyste powietrze i zrównoważone miasta. W Polsce wzrost dochodów gospodarstw domowych na mieszkańca o 3,3% i 25,4% wzrost cen akcji były dziewiątym najlepszym wśród 23 krajów objętych indeksem. Polska odegrała kluczową rolę w zakończeniu sowieckiej dominacji Europy Wschodniej, wstąpiła do NATO w 1999 r., a w 2004 r.

została członkiem Unii Europejskiej. Większość wzrostu pochodzi od ukraińskich uchodźców, choć szybko rosną również inne formy migracji do Polski. Dzisiaj, skutki wojny na Ukrainie wymagają zwinnego planowania gospodarczego i zarządzania, aby złagodzić wpływ na wzrost i finanse publiczne, jednocześnie wspierając słabszych, w tym ukraińskich uchodźców. Aby stymulować wzrost i odwrócić trendy, które spowalniają produktywność i jeszcze bardziej pogłębiają nierówności na przyszłość, Polska będzie musiała przejść trzy nieuniknione przejścia, które wymagają jednoczesnego przejścia na zieloną gospodarkę, przyjęcie technologii cyfrowych i dostosowanie się do potrzeb starzejącej się populacji.

Polska zajęła szóste miejsce obok Irlandii, tuż poniżej Chile i Norwegii oraz nad Holandią i Stanami Zjednoczonymi. Polska szczególnie mocno osiągnęła swój dług publiczny, który wzrósł zaledwie o 5 punktów procentowych w stosunku do PKB. Polska zajęła szóste miejsce wśród 23 zamożne kraje w indeksie opracowanym przez The Economist porównującym, jak dobrze radziły sobie gospodarki podczas pandemii. Daniel Tilles jest redaktorem naczelnym Notes from Poland oraz adiunktem historii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.