Jaka jest ranga Polski w gospodarce na świecie?

Polska zajmuje 25 miejsce wśród 45 krajów regionu Europy. Polska zajmuje 25 miejsce wśród 45 krajów w regionie Europy, a jej ogólny wynik jest poniżej średniej regionalnej, ale powyżej średniej światowej. Orzeczenie - pierwsze tego rodzaju w Polsce - jest postrzegane jako punkt orientacyjny w kraju, który jest uznawany za najgorszy w UE dla osób LGBT. Wspierał go także stłumiony popyt i popyt ze strony blisko 1,4 mln wysiedlonych Ukraińców w Polsce.

Grupa Banku Światowego pomaga Polsce wzmocnić swoje instytucje, aby mogły lepiej reagować na kluczowe wyzwania, w tym realizację ambitnych zobowiązań klimatycznych i środowiskowych oraz generowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Bank Światowy będzie nadal współpracować z rządem, UE, agencjami ONZ i innymi partnerami nad wdrażaniem inicjatyw przewodnich, w ramach których postęp może przyspieszyć program rozwoju globalnych dóbr publicznych, takich jak integracja gospodarcza przymusowo wysiedlonych populacji, dekarbonizacja, sprawiedliwe przejście (z węgla), kompleksowe gospodarowanie wodą, czyste powietrze i zrównoważone miasta. W Polsce wzrost dochodu gospodarstwa domowego na osobę o 3,3% oraz 25,4% wzrost cen akcji były dziewiątym najlepszym wśród 23 krajów objętych indeksem. Polska odegrała kluczową rolę w zniesieniu radzieckiej dominacji Europy Wschodniej, przystąpiła do NATO w 1999 r., a w 2004 r.

została członkiem Unii Europejskiej. Większość wzrostu stanowią ukraińscy uchodźcy, choć szybko rosną również inne formy migracji do Polski. Dzisiaj, skutki uboczne wojny na Ukrainie wymagają zwinnego planowania gospodarczego i zarządzania, aby złagodzić wpływ kryzysu na wzrost i finanse publiczne, jednocześnie wspierając słabszych, w tym ukraińskich uchodźców. W celu pobudzenia wzrostu i odwrócenia trendów, które spowalniają produktywność i jeszcze bardziej zmniejszają nierówności szans w przyszłości, Polska będzie musiała przejść trzy nieuchronne przejścia, które wymagają jednoczesnego przejścia na zieloną gospodarkę, przyjęcie technologii cyfrowych i dostosowanie się do potrzeb starzejącej się populacji.

Polska zajęła szóste miejsce obok Irlandii, tuż poniżej Chile i Norwegii oraz nad Holandią i Stanami Zjednoczonymi. Polska szczególnie mocno osiągnęła swoje zadłużenie publiczne, które wzrosło zaledwie 5 punktów procentowych w stosunku do PKB. Polska zajęła szóste miejsce wśród 23 bogatych krajów w indeksie opracowanym przez The Economist porównującym, jak dobrze radziły sobie gospodarki podczas pandemii. Daniel Tilles jest redaktorem naczelnym Notes from Poland oraz adiunktem historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.