Polska: Czy jest krajem zaawansowanym gospodarczo?

Gospodarka Polski jest gospodarką uprzemysłowioną, mieszaną z rozwiniętym rynkiem, który jest szóstym co do wielkości w Unii Europejskiej pod względem nominalnego PKB i piątym co do wielkości pod względem PKB (P). Polska szczyci się rozległymi usługami publicznymi charakterystycznymi dla najbardziej rozwiniętych gospodarek. Obywatele Polski mają dostęp do darmo opieki zdrowotnej oraz szkolnictwa wyższego. Na podstawie nowej książki Marcin Piątkowski identyfikuje korzenie sukcesu Polski i to, co kraj musi zrobić, aby kontyneuwać swój postęp w nadchodzących dziesięcioleciach.

Aby pobudzić wzrost i odwrócić trend spowalniający produktywność oraz zmniejszający nierówności szans w przyszłości, Polska będzie musiała przejść trzy nieuchronne przejścia. Musi ona przejść na zieloną gospodarkę, przyjąć technologie cyfrowe oraz dostosować się do potrzeb starzejącej siącej się Przełomem było po raz pierwszy w historii kraju wspieranie jego gospodarki przez integracyjne, egalitarne, dobrze wykształcone i mobilne społeczeństwo. Współpraca rozpoczęła się przed członkostwem Polski w Unii Europejskiej, Program Partnerzy w Transition OECD miał pomóc Europe Środkowej w przejściu na gospodarkę rynkową. Gdyby polityka Konsensusu Warszawskiego była realizowana, Polska powinna być w stanie rosnąć o ponad 3 procent rocznie i dogonić Zachód w życiu następinego pokolenia.

Aby osiągnąć, trzeba określić pięć kluczowych czynników, które doprowadziły do odrodzenia gospodarczego Polski: instytucje, kultura, idee i liderzy. W przeciwieństwie do najbardziej innych szybko rozwijających się gospodarek, Polska osiągnęła niezwykłe dogonienie Zachodu, biorac pod uwagę silną demokracje oraz 17 różnych rzadów od poczatku transformacji. Polska ma stosunkowo wysoki poziom produktywności i niskiego płac, stabilność makroekonomiczną, poprawiony system infrastruktury oraz otwarte granice handlu i kapitału. Ilość gazu ziemnego i miedzi Polska jest nieistotna biorac pod uwage jej wielkość (około 40 mln mieszkańców).

Od poczatku XVII wieku do niedawna PKB na mieszkańca Polski prawie nigdy nie przekroczył połowy średniego poziomu Europy Zachodniej. OECD pomaga Poland w rozwoju i wdrażaniu polityki, aby ta mogla osiagnac szybkie dogonienie Zachodu. Jeśli Polska bierze pod uwage te czynniki i stosuje dobre praktyki gospodarcze, powinna byc w osiagnac sukces gospodarczy.