Jak silna jest gospodarka Polski?

Polska i Wielka Brytania podążały różnymi ścieżkami podczas pierwszej i drugiej fali COVID-19, zapewniając naturalny eksperyment dotyczący tego, w jaki sposób forma i czas polityki blokady mogą wpływać na spowolnienie gospodarcze i powstrzymywanie wirusów. Różnicę w pewnej części można również wyjaśnić innym podejściem do ograniczania swobód gospodarczych i osobistych w każdym kraju. Mniejsze kraje regionu, takie jak Węgry czy Słowacja, są bardziej zależne od sytuacji gospodarczej w pozostałej części Europy. Zwłaszcza brak zagrożenia dla dzieci sprawiał, że ludzie podejmowali ryzyko choroby, ponieważ Polacy zdawali sobie sprawę, że w dłuższej perspektywie konsekwencje ekonomiczne dla rodzin niosą ze sobą większe zagrożenie.

Grupa Banku Światowego pomaga Polsce wzmocnić swoje instytucje, aby mogły lepiej reagować na kluczowe wyzwania, w tym realizację ambitnych zobowiązań klimatycznych i środowiskowych oraz generowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Dzisiaj, skutki uboczne wojny na Ukrainie wymagają zwinnego planowania gospodarczego i zarządzania, aby złagodzić wpływ kryzysu na wzrost i finanse publiczne, jednocześnie wspierając słabszych, w tym ukraińskich uchodźców. Paweł Bukowski jest ekonomistą badawczym w Centre for Economic Performance w London School of Economics (LSE) oraz adiunktem w Instytucie Ekonomii PAN. Bank Światowy będzie nadal współpracować z rządem, UE, agencjami ONZ i innymi partnerami nad wdrażaniem inicjatyw przewodnich, w ramach których postęp może przyspieszyć program rozwoju globalnych dóbr publicznych, takich jak integracja gospodarcza przymusowo wysiedlonych populacji, dekarbonizacja, sprawiedliwe przejście (z węgla), kompleksowe gospodarowanie wodą, czyste powietrze i zrównoważone miasta. Rzeczywistość jest jednak taka, że reakcja Polski na opad gospodarczy nie była ani bardziej innowacyjna, ani bardziej hojna niż w innych krajach.

Artykuł przedstawia poglądy autorów, a nie stanowisko EUROPP — European Politics and Policy czy London School of Economics. Polsce udało się uniknąć takiego samego poziomu szkód gospodarczych, jakie doświadczyły w innych krajach europejskich podczas pandemii.