Czy polska gospodarka jest dobra?

W UK, liczba ta stała się oszałamiająca. Polska była jednym z krajów UE, które natychmiast zamknęły swoje granice i wprowadziły dystans społeczny w odpowiedzi na pandemię. Mniejsze kraje regionu, takie jak Węgry czy Słowacja, są bardziej zależne od sytuacji gospodarczej w pozostałej części Europy. Polska, mierzona wskaźnikiem parytetu siły nabywczej, jest szóstą gospodarką w Unii Europejskiej i ósmą w Europie, nieco wyprzedzającą Holandię.

W Polsce 40% ludności żyje na wsi, co znacznie ogranicza liczbę codziennych kontaktów. Daniel Tilles jest redaktorem naczelnym Notes from Poland oraz adiunktem historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Aleksandra Janiszewska-Cardone Jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystek w Polsce jest tematem nowej wystawy w Londynie. W najbliższych latach Polska otrzyma ok.

4,5 mld euro na modernizację kolei. Według raportu Ernsta %26 Young Polska zajmuje 7.miejsce na świecie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Najważniejszym importem Polski są dobra inwestycyjne potrzebne do przebudowy przemysłowej i produkcji. Jednak, jak piszą Paweł Bukowski i Wojtek Paczos, wbrew rządowym twierdzeniom o zdolnym gospodarowaniu, to szczęście, przedkładanie PKB nad zdrowie, a ograniczenia skupione bardziej na wolnościach osobistych niż gospodarczych wyjaśniają, dlaczego Polska do tej pory pozostała stosunkowo nietknięta.

Polsce udało się uniknąć takiego samego poziomu szkód gospodarczych, jakie doświadczyły w innych krajach europejskich podczas pandemii. W 1991 r. wstąpiła do Rady Europy, w 1995 roku została członkiem Światowej Organizacji Handlu, a w 1996 r. przystąpiła do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Ze względu na swoją wielkość gospodarka krajowa Polski może częściowo zrekompensować utratę popytu zewnętrznego. Największymi żyznymi obszarami Polski są Dolny Śląsk, Niziny Małopolskie, Kujawy, Delta Wisły i obszar Lubelski. W miarę przejścia na własność prywatną i gospodarkę rynkową Polska coraz bardziej angażowała się w międzynarodowe organizacje gospodarcze i polityczne. jednak, wbrew rządowym twierdzeniom o zdolnym gospodarowaniu, to szczęście, przedkładanie PKB nad zdrowie, a ograniczenia koncentrowały się bardziej na swobodach osobistych niż gospodarczych, które mogły doprowadzić Polskę do stosunkowo nietkniętej.