Polska jest krajem bogatym?

Kraj jest uważany przez wielu za odnoszące sukcesy państwo postkomunistyczne. Jest klasyfikowany jako gospodarka o wysokich dochodach przez Bank Światowy, w rankingu 23 na świecie. Ponad połowa wszystkich gospodarstw domowych w Polsce produkuje wyłącznie na własne potrzeby przy niewielkiej, jeśli w ogóle, sprzedaży komercyjnej. Od 1988 roku Polska prowadzi politykę liberalizacji gospodarczej, ale zachowała zaawansowany system dobrobytu publicznego.

Daniel Tilles jest redaktorem naczelnym Notes from Poland oraz adiunktem historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Orzeczenie - pierwsze tego rodzaju w Polsce - jest postrzegane jako punkt orientacyjny w kraju, który jest uznawany za najgorszy w UE dla osób LGBT. Polska jest mniej uzależniona od handlu zagranicznego niż większość innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, ale jej wielkość handlu z Europą jest nadal znaczna. Polska ma bardzo dobrą lokalizację do transportu lokalnie produkowanych komponentów lub produktów do reszty Europy.

Polska szczególnie mocno osiągnęła swoje zadłużenie publiczne, które wzrosło zaledwie 5 punktów procentowych w stosunku do PKB. Województwo mazowieckie znajduje się na poziomie zbliżonym do najbogatszych regionów Hiszpanii i większości regionów Francji (82% średniej UE). Polska posiada wysoko rozwiniętą sieć drogową, większość autostrad i dróg ekspresowych A1, A2, A4, w tym S6 i S7, jest w pełni ukończona. W najbliższych latach Polska otrzyma ok.

4,5 mld euro na modernizację kolei. Przewiduje się, że gospodarka Polski osiągnie dobre wyniki w ciągu najbliższych kilku lat, częściowo ze względu na przewidywany cykliczny wzrost wykorzystania unijnych funduszy rozwojowych oraz ciągłe, solidne wydatki gospodarstw domowych. W Polsce wzrost dochodu gospodarstwa domowego na osobę o 3,3% oraz 25,4% wzrost cen akcji były dziewiątym najlepszym wśród 23 krajów objętych indeksem. Polska zajęła szóste miejsce obok Irlandii, tuż poniżej Chile i Norwegii oraz nad Holandią i Stanami Zjednoczonymi.

Większość tego wzrostu stanowią ukraińscy uchodźcy, choć gwałtownie rosną również inne formy migracji do Polski. Główne oferty turystyczne Polski to zwiedzanie miast i zabytków spoza miasta, wyjazdy służbowe, turystyka kwalifikowana, agroturystyka, turystyka górska (trekking) i wspinaczka. Większość atrakcji turystycznych w Polsce związana jest ze środowiskiem naturalnym, zabytkami i wydarzeniami kulturalnymi.