Czy mogę używać euro w Polsce?

Kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku, kraj ten nie używa euro jako swojej waluty. Jednakże zgodnie z Traktatem o Przystąpieniu do UE wszystkie nowe państwa członkowskie uczestniczą w unii gospodarczej i walutowej od dnia przystąpienia jako państwo członkowskie objęte odstępstwem, co oznacza, że Polska jest zobowiązana do ostatecznego zastąpienia swojej waluty, złotego, euro. Polska nie jest jeszcze członkiem strefy euro. Złoty nie jest jeszcze objęty mechanizmem kursowym (ERM II).

Oznacza to, że Polska jest zobowiązana do zastąpienia złotego euro w przyszłości, ale obecnie nie ma rzeczywistego docelowego terminu przyjęcia polskiego euro. Warunki Traktatu o przystąpieniu do UE stanowią, że wszystkie nowe państwa członkowskie uczestniczą w unii gospodarczej i walutowej od dnia przystąpienia jako państwo członkowskie objęte odstępstwem. Rynek walutowy na zachodnim krańcu starego kontynentu gotuje się od czasu wprowadzenia euro, ale Europa Środkowa jest pożądanym celem dla wielu rozwijających się przedsiębiorstw. Nadal nie ma oficjalnych informacji o procesie projektowania polskich monet euro.

Rozciąga się ponad tysiąc kilometrów od Czech do końca Chorwacji i od Ukrainy na północ Włoch, Europa Środkowa była częściowo zarządzana z Budapesztu, co czyni go głównym ośrodkiem gospodarczym. Uważa, że euro jest niekorzystne dla Polski, ponieważ spowodowałoby wzrost cen, a złoty straci stabilność. Podobnie jak sąsiednie Węgry i Polska, ogólne nastroje ludności Czech sprzeciwiają się zmianie lokalnej waluty na euro. Rada Walutowa nadal ma zastosowanie, a wraz z wprowadzeniem euro lew był powiązany z euro po kursie niemieckiej marki do euro, kiedy Niemcy przyjęły wspólną walutę w 1999 r.

Badanie Eurobarometru nie uwzględnia kwestii dotyczących czasu, co oznacza, że wynik ten nie może być bezpośrednio porównywany z powyższymi wynikami badania TNS Polska, ponieważ respondenci mogą odpowiedzieć bardziej negatywnie, ponieważ (zakładając, że pytanie ankietowe brzmi: czy wolą adopcję teraz, czy też za przyjęciem teraz, czy później postrzegane jako bardziej optymalne dla swojego kraju). Przyjęcie euro w Polsce zostało poddane analizie ekonomicznej przeprowadzonej przez polskich ekspertów finansowych. Pokazują one, że nawet ponad 70% badanych Polaków uważa, że przyjęcie euro byłoby szkodliwe dla polskiej gospodarki. W okresie praworządności, Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej i koalicja Ligi Rodzin Polskich euro nie było priorytetem w polskim programie.

Natomiast Polska uzyskała dostęp do Unii Europejskiej w 2004 roku, obecnie nie używa euro, lecz używa własnej historycznej waluty, złotej (PLN).