Polityka prywatności

Zmiany do Umowy o Polityce Prywatności

Poli.sh zastrzega sobie prawo do aktualizacji i/lub zmiany warunków naszej polityki prywatności, i jako takie będziemy publikować te zmiany na stronie głównej naszej witryny pod adresem golubkakitchen.com, tak aby nasi użytkownicy i/lub odwiedzający byli zawsze świadomi rodzaju informacji, które zbieramy, jak będą one wykorzystywane i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, możemy ujawnić takie informacje. Jeżeli w jakimkolwiek momencie Poli.sh zdecyduje się na wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych w sposób znacznie różniący się od tego, który został określony, gdy informacje te były początkowo zbierane, użytkownik lub użytkownicy zostaną niezwłocznie powiadomieni o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej. Użytkownicy w tym czasie będą mieli możliwość wyboru, czy chcą zezwolić na wykorzystanie ich informacji w ten odrębny sposób, czy też nie.

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona zawiera linki do stron stowarzyszonych i innych. Poli.sh nie twierdzi ani nie przyjmuje odpowiedzialności za politykę prywatności, praktyki i/lub procedury innych takich stron. Dlatego zachęcamy wszystkich użytkowników i gości, aby byli świadomi, kiedy opuszczają naszą stronę internetową i aby przeczytali oświadczenia o prywatności każdej strony internetowej, która zbiera informacje umożliwiające identyfikację osoby. Powyższa umowa o polityce prywatności dotyczy tylko i wyłącznie informacji zebranych przez naszą stronę internetową.

UMOWA O POLITYCE PRYWATNOŚCI ONLINE

Poli.sh jest zobowiązana do utrzymania wszelkich informacji osobistych zebranych od osób, które odwiedzają naszą stronę internetową i korzystają z naszych udogodnień i usług on-line, dokładnych, poufnych, bezpiecznych i prywatnych. Nasza polityka prywatności została zaprojektowana i stworzona w celu zapewnienia osobom związanym z Poli.sh naszego zaangażowania i realizacji naszego obowiązku nie tylko spełnienia, ale przekroczenia większości istniejących standardów prywatności.

Niniejsza Umowa dotycząca Polityki Prywatności ma zastosowanie do Poli.sh i w związku z tym reguluje wszelkie gromadzenie danych i ich wykorzystanie. Poprzez korzystanie z Poli.sh wyrażają Państwo zgodę na następujące procedury dotyczące danych wyrażone w niniejszej umowie.

Wypisanie się lub rezygnacja

Wszyscy użytkownicy i/lub odwiedzający naszą stronę internetową mają możliwość zaprzestania otrzymywania od nas informacji i/lub zastrzegają sobie prawo do zaprzestania otrzymywania informacji w formie wiadomości e-mail lub biuletynów. Aby zrezygnować lub wypisać się z naszej strony internetowej należy wysłać wiadomość e-mail, że chcesz na adres e-mail na naszej stronie internetowej. Jeśli chcesz zrezygnować z subskrypcji lub opt-out z jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich, musisz przejść do tej konkretnej strony internetowej, aby zrezygnować z subskrypcji i/lub opt-out.

Akceptacja warunków

Korzystając z tej strony internetowej, niniejszym akceptujesz warunki określone w wyżej wymienionej umowie dotyczącej polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi warunkami, powinieneś powstrzymać się od dalszego korzystania z naszych stron. Ponadto, dalsze korzystanie z naszej strony internetowej po opublikowaniu aktualizacji lub zmian w naszych warunkach oznacza, że zgadzasz się i akceptujesz takie zmiany.

Zbieranie informacji

Ta strona internetowa zbiera różne rodzaje informacji, takie jak:

dobrowolnie podane informacje, które mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, informacje dotyczące faktury i/lub karty kredytowej itp., które mogą być wykorzystane podczas zakupu produktów i/lub usług oraz w celu dostarczenia zamówionych usług; informacje zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej, które mogą obejmować pliki cookie, technologie śledzenia stron trzecich oraz logi serwera

Intencją tej strony jest wykorzystanie informacji osobistych tylko do celów, dla których zostały poproszone i wszelkich dodatkowych zastosowań wyraźnie przewidzianych na tej stronie.Poli.sh może również mieć okazję do zbierania anonimowych informacji demograficznych, które mogą nie być unikalne dla Ciebie i mogą nawet zbierać dodatkowe lub inne informacje osobiste i/lub nieosobiste, takie jak wiek, płeć, dochód gospodarstwa domowego, przynależność polityczna, rasa i religia, w późniejszym czasie.Jest nawet możliwe, że możemy zbierać informacje o Państwa sprzęcie komputerowym i/lub oprogramowaniu. Takie zebrane informacje mogą obejmować, ale nie ograniczać się do adresu IP, typu przeglądarki, nazwy domeny, czasu dostępu i różnych adresów stron internetowych. Proszę mieć pewność, że ta strona zbiera tylko te dane osobowe, które świadomie i dobrowolnie podajesz za pomocą ankiet, wypełnionych formularzy członkowskich i e-maili. Gromadzenie tych informacji może być wykorzystane do utrzymania jakości świadczonych przez nas usług, a także do zapewnienia ogólnych statystyk związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i innych.

  • Stosować się do dekretów, ustaw i/lub statutów lub w celu spełnienia wszelkich procesów, które mogą zostać doręczone Poli.sh i/lub jej stronie internetowej;
  • Zabezpieczyć i/lub zachować wszystkie prawa i/lub własność Poli.sh; oraz
  • Działać w wymagających warunkach w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobistego użytkowników i/lub ogółu społeczeństwa.

Dzieci poniżej 13 roku życia

Poli.sh nie zbiera świadomie danych osobowych od dzieci poniżej trzynastego (13) roku życia bez możliwej do zweryfikowania zgody rodziców. Jeśli okaże się, że takie informacje zostały nieumyślnie zebrane na kimś poniżej trzynastego (13) roku życia, natychmiast podejmiemy niezbędne kroki, aby zapewnić, że takie informacje zostaną usunięte z bazy danych naszego systemu. Każda osoba poniżej trzynastego (13) roku życia musi starać się o zgodę rodziców lub opiekunów na korzystanie z tej strony.

Amazon Associates Ujawnienie

Poli.sh jest uczestnikiem Amazon Services LLC Associates Program, programu reklamy afiliacyjnej mającego na celu zapewnienie środków dla stron do zarabiania opłat reklamowych poprzez reklamę i link do amazon.com

Wykorzystanie zgromadzonych informacji

Te strony trzecie są surowo zabronione przed wykorzystaniem Twoich danych osobowych, innych niż do dostarczenia tych usług, o które prosiłeś, i jako takie są zatem zobowiązane zgodnie z niniejszą umową do zachowania poufności wszystkich Twoich informacji.Poli.sh może uznać za konieczne śledzenie stron internetowych i/lub stron, które ich użytkownicy mogą odwiedzać, aby dowiedzieć się, jakie rodzaje usług i/lub produktów mogą być najbardziej popularne wśród klientów lub ogółu społeczeństwa.Poli.sh może ujawnić Twoje dane osobowe, bez uprzedniego powiadomienia, tylko wtedy, gdy jest to wymagane zgodnie z obowiązującym prawem i/lub w dobrej wierze, że takie działanie jest uznane za konieczne lub wymagane do:. Poli.sh może uznać za korzystne udostępnienie określonych danych swoim zaufanym partnerom w celu przeprowadzenia analizy statystycznej, dostarczenia użytkownikowi poczty elektronicznej i/lub pocztowej, zapewnienia wsparcia i/lub zorganizowania dostaw

Jeśli wyrazisz zgodę lub zainteresowanie przedstawionymi ofertami, wtedy, w tym czasie, konkretne informacje umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu, mogą być udostępnione stronie trzeciej.. Poli.sh może gromadzić i wykorzystywać dane osobowe, aby pomóc w funkcjonowaniu naszej strony internetowej i zapewnić dostarczenie usług, których potrzebujesz i o które prosisz. Czasami możemy uznać za konieczne wykorzystanie danych osobowych w celu poinformowania Cię o innych możliwych produktach i/lub usługach, które mogą być dostępne dla Ciebie od Poli.sh i jej spółek zależnych, a także możemy być w kontakcie z Tobą w odniesieniu do wypełniania ankiet i/lub kwestionariuszy badawczych związanych z Twoją opinią na temat obecnych lub możliwych nowych usług, które są oferowane lub mogą być oferowane.Poli.sh nie sprzedaje teraz, ani nie będzie w przyszłości sprzedawać, wynajmować lub wydzierżawiać żadnych swoich list klientów i/lub nazwisk osobom trzecim.Poli.sh, od czasu do czasu, może czuć się konieczne, aby skontaktować się z Tobą w imieniu innych zewnętrznych partnerów biznesowych w odniesieniu do konkretnej oferty, która może być interesująca dla Ciebie

Bezpieczeństwo

Poli.sh stara się i podejmuje wszelkie środki ostrożności, aby utrzymać odpowiednie fizyczne, proceduralne i techniczne bezpieczeństwo w odniesieniu do swoich biur i obiektów przechowywania informacji, aby zapobiec jakiejkolwiek utracie, niewłaściwemu użyciu, nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu lub modyfikacji danych osobowych użytkownika pod naszą kontrolą.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące Umowy o ochronie prywatności związane z naszą stroną internetową, prosimy o kontakt z nami pod następującym adresem e-mail, numerem telefonu lub adresem pocztowym.

Email: ten@emailcom