Kiedy Polska stała się krajem rozwiniętym?

W nowej książce argumentuję, że po 1989 roku Polska odniosła sukces po raz pierwszy, ponieważ przyjęła dobrą politykę gospodarczą, w tym głęboką reformę gospodarczą w latach 1990-91, szybką budowę instytucji, restrukturyzację zadłużenia zagranicznego, boom na edukację oraz otwarty i przejrzysty proces prywatyzacji, który — inaczej niż w. Polska ma umiarkowany klimat przejściowy, a jej terytorium przemierza Nizinę Środkowoeuropejską, rozciągającą się od Morza Bałtyckiego na północy do Sudetów i Karpat na południu. Wybitne akademie artystyczne w Polsce to m.in. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Szczecinie, Uniwersytet Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Akademia Sztuk Pięknych Gepperta we Wrocławiu.

W Polsce postkomunistycznej dochody gospodarstw rolnych gwałtownie spadły w ujęciu realnym wraz ze wzrostem cen produktów przemysłowych, a importowana przetworzona żywność z Europy Zachodniej mocno konkurowała z polskimi produktami niższej jakości. Polska jest państwem założycielem ONZ, a także członkiem Światowej Organizacji Handlu, NATO i Unii Europejskiej (w tym Strefa Schengen). Aby spróbować osiągnąć stabilność gospodarczą, rząd postkomunistyczny wprowadził podejście znane jako „terapia szokowa, która dążyła zarówno do kontrolowania inflacji, jak i przyspieszenia przejścia Polski do gospodarki rynkowej. II wojna światowa rozpoczęła się od nazistowskiej inwazji Niemiec na Polskę 1 września 1939 r., a następnie 17 września 1939 roku sowieckiej inwazji na Polskę.

Polska jest republiką parlamentarną, z dwuizbową ustawodawą składającą się z Sejmu i Senatu. W 1991 r. wstąpiła do Rady Europy, w 1995 roku została członkiem Światowej Organizacji Handlu, a w 1996 r. przystąpiła do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Polska posiada uniwersalny system opieki zdrowotnej oparty na systemie ubezpieczeń all inclusive; państwowa opieka zdrowotna jest dostępna dla wszystkich obywateli objętych ogólnym programem ubezpieczeń zdrowotnych NFZ. Pomimo prześladowań i narzucania stanu wojennego w 1981 roku, zniszczył dominację Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i do 1989 roku triumfował w pierwszych częściowo wolnych i demokratycznych wyborach parlamentarnych w Polsce od zakończenia II wojny światowej. Do głównych atrakcji turystycznych Polski należą zajęcia na świeżym powietrzu, takie jak jazda na nartach, żeglarstwo, turystyka górska i wspinaczka, a także agroturystyka, zwiedzanie zabytków. Ważnym ruchem artystycznym była Młoda Polska, rozwijana pod koniec XIX wieku w celu promowania dekadencji, symboliki i secesji.

Polska posiada również ważne złoża minerałów metalicznych, takich jak cynk i jest głównym światowym producentem miedzi i srebra. Największymi żyznymi obszarami Polski są Dolny Śląsk, Niziny Małopolskie, Kujawy, Delta Wisły i obszar Lubelski. Polska liczy ponad 38 milionów mieszkańców i jest piątym najbardziej zaludnionym państwem członkowskim Unii Europejskiej. W miarę przejścia na własność prywatną i gospodarkę rynkową Polska coraz bardziej angażowała się w międzynarodowe organizacje gospodarcze i polityczne.