Kiedy Polska stała się krajem rozwiniętym?

W mojej nowej książce argumentuję, że od 1989 roku Polska po raz pierwszy osiągnęła sukces dzięki przyjęciu solidnej polityki gospodarczej, w tym głębokiej reformy gospodarczej w latach 1990-91, szybkiej budowy instytucji, restrukturyzacji zadłużenia zagranicznego, boomu edukacyjnego oraz otwartego i przejrzystego procesu prywatyzacji, który - w przeciwieństwie do innych krajów postkomunistycznych - nie był zepsuty przez korupcję. Polska ma umiarkowany klimat przejściowy, a jej terytorium przemierza Nizinę Środkowoeuropejską rozciągającą się od Morza Bałtyckiego na północy do Sudetów i Karpat na południu. Znane akademie artystyczne w Polsce to m.in. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Szczecinie, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Akademia Sztuk Pięknych Gepperta we Wrocławiu.

W Polsce postkomunistycznej dochody gospodarstw rolnych gwałtownie spadły wraz ze wzrostem cen produktów przemysłowych, a importowana przetworzona żywność z Europy Zachodniej mocno konkurowała z polskimi produktami niższej jakości. Polska jest członkiem-założycielem ONZ, a także członkiem Światowej Organizacji Handlu, NATO i Unii Europejskiej (w tym Strefa Schengen). W celu osiągnięcia stabilności gospodarczej rząd postkomunistyczny przyjął podejście zwane „terapią szokową”, które miało na celu zarówno kontrolowanie inflacji, jak i przyspieszenie przejścia Polski do gospodarki rynkowej. II wojna światowa rozpoczęła się od inwazji nazistowskich Niemiec na Polskę 1 września 1939 r., po inwazji Związku Radzieckiego 17 września 1939 r.

Polska jest republiką parlamentarną z dwuizbową ustawodawą składającą się z Sejmu i Senatu. W 1991 roku wstąpiła do Rady Europy, w 1995 roku została członkiem Światowej Organizacji Handlu, a w 1996 roku wstąpiła do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Polska posiada uniwersalny system opieki zdrowotnej oparty na systemie ubezpieczeń all inclusive; państwowa opieka zdrowotna jest dostępna dla wszystkich obywateli objętych ogólnym programem ubezpieczeń zdrowotnych NFZ. Pomimo prześladowań i narzucenia stanu wojennego w 1981 roku, obalił dominację Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i do 1989 roku triumfował w pierwszych częściowo wolnych i demokratycznych wyborach parlamentarnych w Polsce od zakończenia II wojny światowej.

Główne atrakcje turystyczne w Polsce to zajęcia na świeżym powietrzu, takie jak jazda na nartach, żeglarstwo, turystyka górska i wspinaczka, a także agroturystyka, zwiedzanie. Ważnym ruchem artystycznym była Młoda Polska rozwijana pod koniec XIX wieku w celu promowania dekadencji, symboliki i secesjonizmu. Polska posiada również ważne złoża minerałów metalicznych, takie jak cynk i jest głównym światowym producentem miedzi i srebra. Największe obszary orne w Polsce to Dolny Śląsk, Nizina Małopolska, Kujawy, Delta Wisły i Lubelszczyzna.

Polska liczy ponad 38 milionów mieszkańców i jest piątym najbardziej zaludnionym państwem członkowskim UE. Wraz z przejściem na własność prywatną i gospodarkę rynkową Polska coraz bardziej angażuje się w międzynarodowe organizacje gospodarcze i polityczne.