Polska: Kraj wschodzący czy rozwinięty?

Gospodarka Polski jest uprzemysłowioną, mieszaną gospodarką rynkową, która jest szóstą co do wielkości w Unii Europejskiej pod względem nominalnego PKB i piątą co do wielkości pod względem PKB (PPP). Polska szczyci się rozległą usługą publiczną charakterystyczną dla najbardziej rozwiniętych gospodarek. Ze względu na swoją wielkość gospodarka krajowa Polski może częściowo zrekompensować utratę popytu zewnętrznego. Jako pierwszy kraj od prawie dekady, który został zmodernizowany do rozwiniętego rynku i jedyny kraj UE, który doświadczył wzrostu każdego roku od momentu przystąpienia, Polska stwarza wyjątkową okazję dla międzynarodowych firm.

Dzięki bogactwu krajobrazów przyrodniczych i zabytków Polska przyciąga każdego roku tysiące turystów. Przy utrzymującej się silnej konsumpcji krajowej i wyższych niż oczekiwano inwestycjach oczekuje się, że wzrost osiągnie około 3%, co stanowi imponujące wyniki w całym regionie gospodarek wschodzących w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Elektrownia Bełchatów, położona w województwie łódzkim, jest największą elektrownią węglową w Europie i produkuje około 20% energii zużywanej w Polsce. Polsce udało się uniknąć takiego samego poziomu szkód gospodarczych, jakich doświadczyły inne kraje europejskie podczas pandemii.

Polska nadal wykazuje znaczny potencjał wzrostu odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa, słoneczna i wodna, które odnotowały znaczny wzrost w ostatnich latach. Polska nie ucierpiała tak bardzo, ponieważ Polacy są pracowitymi i kreatywnymi ludźmi, co zostało udowodnione przez wieki. W tym artykule omówimy stosunki zagraniczne, najbardziej odpowiednie obszary Polski, i które branże mają największy sens dla ekspansji. Mając na uwadze ten fenomenalny wzrost w przeszłości, warto zauważyć, że Polska nadal zajmuje 22 miejsce na 28 państw członkowskich UE pod względem PKB na mieszkańca w oparciu o parytet siły nabywczej.

Sektor motoryzacyjny w Polsce odnotował gwałtowny wzrost od upadku Związku Radzieckiego, ale odnotował największy wzrost po tym, jak kraj stał się częścią Unii Europejskiej w 2004 roku. Ponadto Polska jest trzecim co do wielkości dostawcą w Niemczech i nie zatrzymała się w czasie pandemii, ale pomogła napędzać wzrost gospodarczy. Polska jest również drugim co do wielkości producentem ziemniaków na świecie i szóstym co do wielkości producentem mleka i trzody chlewnej na świecie. Po drugie, struktura geograficzna Polski oznaczała, że „naturalna prędkość transmisji w Polsce była wolniejsza niż w gęsto zaludnionych krajach Europy Zachodniej.

Nic dziwnego, że rolnictwo jest jedną z największych gałęzi przemysłu w Polsce z 60% powierzchni gruntów kraju przeznaczonych na cele rolnicze. Polska była jednym z krajów UE, które natychmiast zamknęły swoje granice i wprowadziły dystans społeczny w odpowiedzi na pandemię.