Polska jest krajem wschodzącym czy rozwiniętym?

Gospodarka Polski jest gospodarką uprzemysłowioną, mieszaną z rozwiniętym rynkiem, który jest szóstym co do wielkości w Unii Europejskiej pod względem nominalnego PKB i piątym co do wielkości pod względem PKB (PPP). Polska szczyci się rozległymi usługami publicznymi charakterystycznymi dla najbardziej rozwiniętych gospodarek. Ze względu na swoją wielkość gospodarka krajowa Polski może częściowo zrekompensować utratę popytu zewnętrznego. Jako pierwszy kraj od prawie dekady, który został zmodernizowany do rozwiniętego rynku i jedyny kraj UE, który doświadczył wzrostu każdego roku od momentu przystąpienia, Polska stanowi wyjątkową okazję dla międzynarodowych firm.

Dzięki bogactwu naturalnej scenerii i zabytków, Polska co roku przyciąga tysiące turystów. Przy utrzymującej się silnej konsumpcji krajowej i wyższych niż oczekiwano inwestycjach przewiduje się, że wzrost osiągnie około 3%, co stanowi imponujące wyniki w całym obszarze gospodarek wschodzących Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Elektrownia Bełchatów, położona w województwie łódzkim, jest największą elektrownią węglową w Europie i wytwarza około 20% energii zużywanej w Polsce. Polsce udało się uniknąć takiego samego poziomu szkód gospodarczych, jakie doświadczyły w innych krajach europejskich podczas pandemii.

Polska nadal prezentuje znaczący potencjał rozwojowy odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa, słoneczna i wodna, które odnotowały znaczny wzrost w ostatnich latach. Polska nie ucierpiała tak bardzo, ponieważ Polacy są pracowici i kreatywni ludzie, co zostało udowodnione przez wieki. W całym artykule omówimy stosunki zagraniczne, najbardziej odpowiednie obszary Polski, i które branże mają największy sens dla ekspansji. Mając na uwadze ten fenomenalny wzrost w przeszłości, warto pamiętać, że Polska wciąż zajmuje dopiero 22 miejsce wśród 28 państw członkowskich UE pod względem PKB na mieszkańca pod względem parytetu siły nabywczej.

Sektor motoryzacyjny w Polsce odnotował gwałtowny wzrost od czasu upadku Związku Radzieckiego, ale odnotował jego największy wzrost po tym, jak kraj stał się częścią Unii Europejskiej w 2004 r. Ponadto Polska jest trzecim największym dostawcą dla Niemiec, nie zatrzymał się w czasie pandemii, ale pomógł w rozwoju gospodarki. Polska jest drugą co do wielkości produkcją ziemniaków na świecie i szóstym co do wielkości producentem mleka i trzody chlewnej na świecie. Po drugie, struktura geograficzna Polski oznaczała, że „naturalna prędkość transmisji w Polsce była wolniejsza niż w gęsto zaludnionych krajach Europy Zachodniej.

Nie dziwi fakt, że rolnictwo jest jednym z największych gałęzi przemysłu w Polsce, przy 60% powierzchni gruntów kraju przeznaczonych na cele rolnicze. Polska była jednym z krajów UE, które natychmiast zamknęły swoje granice i wprowadziły dystans społeczny w odpowiedzi na pandemię.