Polacy są słowiańskimi?

Polacy, czyli Polacy, są narodem zachodniosłowiańskim i grupą etniczną, którzy mają wspólną historię, kulturę, język polski i są utożsamiani z krajem Polski w Europie Środkowej. Szlachta (szlachta) nosiła długi płaszcz obszyty futrem, zwany żupanem, buty do uda, i nosił szablę (szabla). Prawie 40 milionów z nich mieszka w samej Polsce, a kolejne 10 milionów mieszka w Stanach Zjednoczonych. Skandynawowie (Varangians) i ludy fińskie były zaangażowane we wczesną formację państwa Rusi, ale zostały całkowicie słowiańskie po stuleciu.

Od tego czasu polski rząd przystąpił do NATO i aktywnie pracuje nad rozwiązywaniem sporów w regionie. Kozacy, chociaż słowiańskie i praktykujące prawosławne chrześcijaństwo, pochodził z mieszanki środowisk etnicznych, w tym Tatarów i innych ludów. Zrekonstruowany autonim *Slověninjest zwykle uważany za pochodzenie od slovo (słowo), pierwotnie oznaczające ludzi mówiących (tym samym językiem), czyli ludzi, którzy się rozumieją, w przeciwieństwie do słowiańskiego słowa oznaczającego naród niemiecki, mianowicie *němьcь, czyli cichych, niemych ludzi (od słowiańskiego *němmute, mamrotanie). Termin i kultura znalazły odzwierciedlenie przede wszystkim w XVII-wiecznej literaturze polskiej, podobnie jak w wspomnieniach Jana Chryzostoma Paska, oraz w wierszach Wacława Potockiego.

Pan-Slavism, ruch, który zyskał na znaczeniu w połowie XIX wieku, podkreślał wspólne dziedzictwo i jedność wszystkich ludów słowiańskich. Sarmatyzm chwalił dawne zwycięstwa Wojska Polskiego, i wymagał od polskich szlachciców kultywowania tradycji. Ludy słowiańskie, które w przeważającej części zaprzeczały głosowi w sprawach Cesarstwa Austro-Węgier, wzywały do narodowego samostanowienia. Zgodne z bliskością ich języków, analizy chromosomów Y, mDNA i markera autosomalnego Ccr5de132 pokazują, że pula genów wschodnich (Rosjan, Ukraińców i Białorusinów) i Zachodnich Słowian (Polaków, Czechów i Słowaków) jest identyczna i wykazuje znaczne różnice w stosunku do sąsiednich ludów Finugrickich, tureckich i północno-kaukaskich.

w konsekwencji, określenie polskiego pochodzenia lub nawet potwierdzenie polskiej genetyki może być nieco trudne, jeśli jesteś kobietą. Sarmacja była półlegendarną, poetycką nazwą Polski, która była modna w XVIII wieku, i która wyznaczyła cechy związane z piśmiennymi obywatelami rozległej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. jednak, jeśli jesteś mężczyzną, twoja haplogrupa Y-DNA może być silnym wskaźnikiem polskiego pochodzenia, jeśli uzyskasz wynik Y-DNA R1a. Polscy sarmaci dążyli do statusu szlachty na koniu, o równość między sobą (Złota Wolność) i o niezwyciężoną w obliczu innych narodów.